Hoofdcontent

Leer hier meer over Berkelland Actief!

Wat is Berkelland Actief?

Berkelland Actief is een initiatief van gemeente Berkelland, Sport Federatie Berkelland en Culturije om het (actieve) sport- en cultuuraanbod in de gemeente overzichtelijk samen te brengen op één website. Op dit moment heeft Berkelland Actief twee doelgroepen waar het zich specifiek op richt, namelijk:

  • Kinderen tot 18 jaar (Sjors Sportief & Creatief)
  • 55-plussers (Max Vitaal)

Zoals hierboven te lezen is, richt het Sjors Sportief & Creatief programma zich op de jeugd en Max Vitaal zich op de oudere inwoners van onze gemeente. Naast de website worden er in bepaalde periodes speciale Sjors Sportief & Creatief of Max Vitaal activiteitengidsen hardcopy gedrukt en verspreid waarin het aanbod van dus ook op papier in te zien is. 

Sport en Cultuur

Berkelland Actief omvat zowel aanbod op het gebied van sport en bewegen als kunst, cultuur, muziek en ontmoeting. In de gemeente Berkelland is Sport Federatie Berkelland de belangrijkste partij als het gaat om sport en bewegen, zij nemen dus de sportieve kant op zich als het gaat om Berkelland Actief. Culturije doet datzelfde, maar dat voor de culturele activiteiten. Lees hieronder meer.

 

Sport Federatie Berkelland

 

Sport Federatie Berkelland heeft als missie om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en sportverenigingen zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken. We werken hiervoor samen met verschillende partijen in de gemeente. We werken hard mee aan de totstandkoming van Berkelland Actief om te zorgen dat alle aanbieders hun aanbod beschikbaar stellen via deze website. Wij bieden verder ook onze eigen activiteiten aan voor zowel jong als oud. Neem vooral een kijkje op onze website om meer te leren over onze werkzaamheden: Sport Federatie Berkelland.

 

Foto van team Sport Federatie Berkelland in 2021

 

Culturije

Als de cultuur- en erfgoedpartner van de gemeente Berkelland verbinden, ontwikkelen en voeren wij projecten uit in samenwerking met partner voor diverse doelgroepen. We zijn actief op alle basisscholen, maar proberen ook verschillende partijen en organisaties met elkaar in verbinding te brengen om zo samen tot mooie projecten en initiatieven te komen.

Ook zijn wij als cultuur- en erfgoedcoach beschikbaar voor stichtingen en verenigingen die zich hard maken voor cultuur en erfgoed, om ze te ondersteunen, te inspireren en te adviseren. Samen werken we aan een divers en toekomstbestendig cultureel landschap in de gemeente Berkelland. Wilt u meer weten over ons, kijk dan op de website van Culturije.